Ottawa : {streak=Won 5, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1264, conf_losses=2, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=2, wins_otso=0, custom2=North, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=8-2, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1650, conf_gp=19, losses_otso=0, ga=1264, div_losses_ot=0, conf_wins=17, div_gp=0, wins=17, conf_gf=1650, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Ryerson : {streak=Won 3, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1402, conf_losses=2, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=2, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=9-1, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1696, conf_gp=19, losses_otso=0, ga=1402, div_losses_ot=0, conf_wins=17, div_gp=0, wins=17, conf_gf=1696, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Carleton : {streak=Won 6, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1153, conf_losses=3, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=3, wins_otso=0, custom2=North, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=9-1, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1641, conf_gp=19, losses_otso=0, ga=1153, div_losses_ot=0, conf_wins=16, div_gp=0, wins=16, conf_gf=1641, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

McMaster : {streak=Won 4, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1378, conf_losses=5, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=5, wins_otso=0, custom2=Central, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=7-3, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1606, conf_gp=19, losses_otso=0, ga=1378, div_losses_ot=0, conf_wins=14, div_gp=0, wins=14, conf_gf=1606, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Windsor : {streak=Won 9, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1577, conf_losses=6, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=1, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=1, div_wins_otso=0, losses=6, wins_otso=1, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=1, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=9-1, gp=20, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1606, conf_gp=20, losses_otso=0, ga=1577, div_losses_ot=0, conf_wins=14, div_gp=0, wins=14, conf_gf=1606, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Brock : {streak=Won 1, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1389, conf_losses=6, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=2, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=2, div_wins_otso=0, losses=6, wins_otso=2, custom2=Central, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=2, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=5-5, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1474, conf_gp=19, losses_otso=0, ga=1389, div_losses_ot=0, conf_wins=13, div_gp=0, wins=13, conf_gf=1474, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Queen's : {streak=Won 1, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1477, conf_losses=8, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=1, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=1, div_wins_otso=0, losses=8, wins_otso=1, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=1, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=5-5, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1469, conf_gp=19, losses_otso=0, ga=1477, div_losses_ot=0, conf_wins=11, div_gp=0, wins=11, conf_gf=1469, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Western : {streak=Won 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1397, conf_losses=9, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=2, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=9, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=2, region_ties=0, last10=7-3, gp=20, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1429, conf_gp=20, losses_otso=2, ga=1397, div_losses_ot=0, conf_wins=11, div_gp=0, wins=11, conf_gf=1429, div_wins_ot=0, losses_ot=2, conf_ties=0}

Lakehead : {streak=Lost 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1420, conf_losses=9, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=1, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=9, wins_otso=0, custom2=Central, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=1, region_ties=0, last10=6-4, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1346, conf_gp=19, losses_otso=1, ga=1420, div_losses_ot=0, conf_wins=10, div_gp=0, wins=10, conf_gf=1346, div_wins_ot=0, losses_ot=1, conf_ties=0}

Guelph : {streak=Lost 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1502, conf_losses=10, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=10, wins_otso=0, custom2=Central, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=5-5, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1460, conf_gp=19, losses_otso=0, ga=1502, div_losses_ot=0, conf_wins=9, div_gp=0, wins=9, conf_gf=1460, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Laurier : {streak=Won 1, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1602, conf_losses=11, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=2, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=2, div_wins_otso=0, losses=11, wins_otso=2, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=2, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=3-7, gp=20, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1510, conf_gp=20, losses_otso=0, ga=1602, div_losses_ot=0, conf_wins=9, div_gp=0, wins=9, conf_gf=1510, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Laurentian : {streak=Lost 4, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1455, conf_losses=13, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=1, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=13, wins_otso=0, custom2=North, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=1, region_ties=0, last10=2-8, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1243, conf_gp=19, losses_otso=1, ga=1455, div_losses_ot=0, conf_wins=6, div_gp=0, wins=6, conf_gf=1243, div_wins_ot=0, losses_ot=1, conf_ties=0}

Toronto : {streak=Lost 6, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1526, conf_losses=14, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=1, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=14, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=1, region_ties=0, last10=2-8, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1421, conf_gp=19, losses_otso=1, ga=1526, div_losses_ot=0, conf_wins=5, div_gp=0, wins=5, conf_gf=1421, div_wins_ot=0, losses_ot=1, conf_ties=0}

Algoma : {streak=Lost 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1493, conf_losses=15, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=1, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=15, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=1, region_ties=0, last10=4-6, gp=20, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1312, conf_gp=20, losses_otso=1, ga=1493, div_losses_ot=0, conf_wins=5, div_gp=0, wins=5, conf_gf=1312, div_wins_ot=0, losses_ot=1, conf_ties=0}

Nipissing : {streak=Lost 9, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1412, conf_losses=15, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=15, wins_otso=0, custom2=North, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=1-9, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1128, conf_gp=19, losses_otso=0, ga=1412, div_losses_ot=0, conf_wins=4, div_gp=0, wins=4, conf_gf=1128, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

York : {streak=Lost 1, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1346, conf_losses=17, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=1, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=1, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=1, div_wins_otso=0, losses=17, wins_otso=1, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=1, region_gp=0, conf_losses_otso=1, region_ties=0, last10=2-8, gp=19, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1169, conf_gp=19, losses_otso=1, ga=1346, div_losses_ot=0, conf_wins=2, div_gp=0, wins=2, conf_gf=1169, div_wins_ot=0, losses_ot=1, conf_ties=0}

Waterloo : {streak=Lost 14, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1747, conf_losses=19, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, pts=, div_wins=0, div_pts=, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=19, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=0-10, gp=20, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1380, conf_gp=20, losses_otso=0, ga=1747, div_losses_ot=0, conf_wins=1, div_gp=0, wins=1, conf_gf=1380, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

2015-16 OUA Men's Basketball Standings

Central
-
GP PTS W-L PCT PF PA L10 STRK
McMaster 19 28 14-5 0.737 1606 1378 7-3 Won 4
Brock 19 26 13-6 0.684 1474 1389 5-5 Won 1
Lakehead 19 20 10-9 0.526 1346 1420 6-4 Lost 2
Guelph 19 18 9-10 0.474 1460 1502 5-5 Lost 2
East
-
GP PTS W-L PCT PF PA L10 STRK
Ryerson 19 34 17-2 0.895 1696 1402 9-1 Won 3
Queen's 19 22 11-8 0.579 1469 1477 5-5 Won 1
Toronto 19 10 5-14 0.263 1421 1526 2-8 Lost 6
York 19 4 2-17 0.105 1169 1346 2-8 Lost 1
North
-
GP PTS W-L PCT PF PA L10 STRK
Ottawa 19 34 17-2 0.895 1650 1264 8-2 Won 5
Carleton 19 32 16-3 0.842 1641 1153 9-1 Won 6
Laurentian 19 12 6-13 0.316 1243 1455 2-8 Lost 4
Nipissing 19 8 4-15 0.211 1128 1412 1-9 Lost 9
West
-
GP PTS W-L PCT PF PA L10 STRK
Windsor 20 28 14-6 0.700 1606 1577 9-1 Won 9
Western 20 22 11-9 0.550 1429 1397 7-3 Won 2
Laurier 20 18 9-11 0.450 1510 1602 3-7 Won 1
Algoma 20 10 5-15 0.250 1312 1493 4-6 Lost 2
Waterloo 20 2 1-19 0.050 1380 1747 0-10 Lost 14