Carleton : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=1, tourn_seed=X, wins_ot=0, conf_losses_otso=0, gp=23, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=2101, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1364, conf_wins=22, div_losses_ot=0, conf_losses=1, losses_ot=0, last10=9-1, region_wins=0, conf_gp=23, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=22, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=2101, div_gf=0, conf_ga=1364, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=East, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Won 5, region_gp=0, wins_otso=0}

Ryerson : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=2, tourn_seed=X, wins_ot=0, conf_losses_otso=0, gp=23, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1993, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1459, conf_wins=21, div_losses_ot=0, conf_losses=2, losses_ot=0, last10=9-1, region_wins=0, conf_gp=23, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=21, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1993, div_gf=0, conf_ga=1459, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=East, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Won 2, region_gp=0, wins_otso=0}

Laurier : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=6, tourn_seed=X, wins_ot=2, conf_losses_otso=0, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=2020, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1858, conf_wins=18, div_losses_ot=0, conf_losses=6, losses_ot=0, last10=9-1, region_wins=0, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=2, wins=18, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=2020, div_gf=0, conf_ga=1858, div_ga=0, conf_wins_ot=2, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Won 2, region_gp=0, wins_otso=2}

Brock : {conf_losses_ot=2, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=8, tourn_seed=X, wins_ot=0, conf_losses_otso=2, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=2, ties=0, div_ties=0, gf=2094, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1913, conf_wins=16, div_losses_ot=0, conf_losses=8, losses_ot=2, last10=7-3, region_wins=0, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=16, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=2094, div_gf=0, conf_ga=1913, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Won 1, region_gp=0, wins_otso=0}

Western : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=8, tourn_seed=X, wins_ot=1, conf_losses_otso=0, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1889, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1820, conf_wins=16, div_losses_ot=0, conf_losses=8, losses_ot=0, last10=6-4, region_wins=0, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=1, wins=16, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1889, div_gf=0, conf_ga=1820, div_ga=0, conf_wins_ot=1, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 1, region_gp=0, wins_otso=1}

Ottawa : {conf_losses_ot=1, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=8, tourn_seed=X, wins_ot=0, conf_losses_otso=1, gp=23, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=1, ties=0, div_ties=0, gf=1864, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1688, conf_wins=15, div_losses_ot=0, conf_losses=8, losses_ot=1, last10=5-5, region_wins=0, conf_gp=23, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=15, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1864, div_gf=0, conf_ga=1688, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=East, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Won 2, region_gp=0, wins_otso=0}

Laurentian : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=10, tourn_seed=X, wins_ot=1, conf_losses_otso=0, gp=23, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1936, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1922, conf_wins=13, div_losses_ot=0, conf_losses=10, losses_ot=0, last10=7-3, region_wins=0, conf_gp=23, div_gp=0, conf_wins_otso=1, wins=13, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1936, div_gf=0, conf_ga=1922, div_ga=0, conf_wins_ot=1, region_wins_ot=0, custom2=East, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 2, region_gp=0, wins_otso=1}

Queen's : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=11, tourn_seed=X, wins_ot=3, conf_losses_otso=0, gp=23, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1738, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1727, conf_wins=12, div_losses_ot=0, conf_losses=11, losses_ot=0, last10=4-6, region_wins=0, conf_gp=23, div_gp=0, conf_wins_otso=3, wins=12, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1738, div_gf=0, conf_ga=1727, div_ga=0, conf_wins_ot=3, region_wins_ot=0, custom2=East, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 1, region_gp=0, wins_otso=3}

Guelph : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=13, tourn_seed=X, wins_ot=2, conf_losses_otso=0, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1887, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=2013, conf_wins=11, div_losses_ot=0, conf_losses=13, losses_ot=0, last10=5-5, region_wins=0, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=2, wins=11, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1887, div_gf=0, conf_ga=2013, div_ga=0, conf_wins_ot=2, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 1, region_gp=0, wins_otso=2}

McMaster : {conf_losses_ot=1, region_gf=81, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=70, region_losses_ot=0, losses=13, tourn_seed=X, wins_ot=0, conf_losses_otso=1, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=1, ties=0, div_ties=0, gf=1957, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=2003, conf_wins=11, div_losses_ot=0, conf_losses=13, losses_ot=1, last10=5-5, region_wins=1, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=11, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1957, div_gf=0, conf_ga=2003, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Won 1, region_gp=1, wins_otso=0}

Lakehead : {conf_losses_ot=2, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=14, tourn_seed=X, wins_ot=0, conf_losses_otso=2, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=2, ties=0, div_ties=0, gf=1894, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1938, conf_wins=10, div_losses_ot=0, conf_losses=14, losses_ot=2, last10=7-3, region_wins=0, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=10, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1894, div_gf=0, conf_ga=1938, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 1, region_gp=0, wins_otso=0}

York : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=15, tourn_seed=, wins_ot=2, conf_losses_otso=0, gp=23, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1768, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1984, conf_wins=8, div_losses_ot=0, conf_losses=15, losses_ot=0, last10=3-7, region_wins=0, conf_gp=23, div_gp=0, conf_wins_otso=2, wins=8, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1768, div_gf=0, conf_ga=1984, div_ga=0, conf_wins_ot=2, region_wins_ot=0, custom2=East, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Won 1, region_gp=0, wins_otso=2}

Toronto : {conf_losses_ot=0, region_gf=101, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=84, region_losses_ot=0, losses=16, tourn_seed=, wins_ot=0, conf_losses_otso=0, gp=23, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1680, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1943, conf_wins=7, div_losses_ot=0, conf_losses=16, losses_ot=0, last10=2-8, region_wins=1, conf_gp=23, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=7, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1680, div_gf=0, conf_ga=1943, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=East, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 8, region_gp=1, wins_otso=0}

Algoma : {conf_losses_ot=4, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=17, tourn_seed=, wins_ot=0, conf_losses_otso=4, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=4, ties=0, div_ties=0, gf=1819, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=2053, conf_wins=7, div_losses_ot=0, conf_losses=17, losses_ot=4, last10=3-7, region_wins=0, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=7, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1819, div_gf=0, conf_ga=2053, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Won 1, region_gp=0, wins_otso=0}

Windsor : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=17, tourn_seed=, wins_ot=1, conf_losses_otso=0, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1694, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=2024, conf_wins=7, div_losses_ot=0, conf_losses=17, losses_ot=0, last10=3-7, region_wins=0, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=1, wins=7, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1694, div_gf=0, conf_ga=2024, div_ga=0, conf_wins_ot=1, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 1, region_gp=0, wins_otso=1}

Nipissing : {conf_losses_ot=2, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=20, tourn_seed=, wins_ot=0, conf_losses_otso=2, gp=23, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=2, ties=0, div_ties=0, gf=1582, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=1874, conf_wins=3, div_losses_ot=0, conf_losses=20, losses_ot=2, last10=1-9, region_wins=0, conf_gp=23, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=3, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1582, div_gf=0, conf_ga=1874, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=East, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 2, region_gp=0, wins_otso=0}

Waterloo : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=21, tourn_seed=, wins_ot=0, conf_losses_otso=0, gp=24, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=1779, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=2112, conf_wins=3, div_losses_ot=0, conf_losses=21, losses_ot=0, last10=0-10, region_wins=0, conf_gp=24, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=3, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=1779, div_gf=0, conf_ga=2112, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=West, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=Lost 14, region_gp=0, wins_otso=0}

TBD : {conf_losses_ot=0, region_gf=0, ranking=, div_losses=0, conf_ties=0, region_ga=0, region_losses_ot=0, losses=0, tourn_seed=, wins_ot=0, conf_losses_otso=0, gp=0, region_ties=0, region_losses_otso=0, losses_otso=0, ties=0, div_ties=0, gf=0, region_losses=0, div_wins_ot=0, ga=0, conf_wins=0, div_losses_ot=0, conf_losses=0, losses_ot=0, last10=0-0, region_wins=0, conf_gp=0, div_gp=0, conf_wins_otso=0, wins=0, div_wins=0, region_wins_otso=0, conf_gf=0, div_gf=0, conf_ga=0, div_ga=0, conf_wins_ot=0, region_wins_ot=0, custom2=, custom1=, div_losses_otso=0, div_wins_otso=0, streak=-, region_gp=0, wins_otso=0}

2018-19 OUA Men's Basketball Standings

East
-
GP PTS W-L PCT PF PA L10 STRK
Carleton X 23 44 22-1 0.957 2101 1364 9-1 Won 5
Ryerson X 23 42 21-2 0.913 1993 1459 9-1 Won 2
Ottawa X 23 30 15-8 0.652 1864 1688 5-5 Won 2
Laurentian X 23 26 13-10 0.565 1936 1922 7-3 Lost 2
Queen's X 23 24 12-11 0.522 1738 1727 4-6 Lost 1
York 23 16 8-15 0.348 1768 1984 3-7 Won 1
Toronto 23 14 7-16 0.304 1680 1943 2-8 Lost 8
Nipissing 23 6 3-20 0.130 1582 1874 1-9 Lost 2
West
-
GP PTS W-L PCT PF PA L10 STRK
Laurier X 24 36 18-6 0.750 2020 1858 9-1 Won 2
Brock X 24 32 16-8 0.667 2094 1913 7-3 Won 1
Western X 24 32 16-8 0.667 1889 1820 6-4 Lost 1
Guelph X 24 22 11-13 0.458 1887 2013 5-5 Lost 1
McMaster X 24 22 11-13 0.458 1957 2003 5-5 Won 1
Lakehead X 24 20 10-14 0.417 1894 1938 7-3 Lost 1
Algoma 24 14 7-17 0.292 1819 2053 3-7 Won 1
Windsor 24 14 7-17 0.292 1694 2024 3-7 Lost 1
Waterloo 24 6 3-21 0.125 1779 2112 0-10 Lost 14